psichologė NERINGA LOŠAKEVIČIENĖ

Neringa Lošakevičienė

Mano išsilavinimas:

 • 2003 m. Psichologijos bakalauro laipsnis (Vilniaus universitetas).
 • 2005 m. Klinikinės psichologijos magistro laipsnis (Vilniaus universitetas).
 • 2019 m. Psichoterapeuto kvalifikacija (Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas).
 • 2023 m. Supervizorė (Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas).

Darbo patirtis:

 • Privati praktika nuo 2013 metų.

 • Nuo 2015 sausio mėn. iki 2020 gruodžio mėn. teikiau psichologines konsultacijas DANSKE BANKO darbuotojams. Vedžiau mokymus temomis „Stresas darbe ir jo įveika“, „Emocinis perdegimas“.

 • Nuo 2014 sausio mėn. iki 2017 kovo mėn. dirbau Vilniaus universitete, Psichologinio konsultavimo ir mokymų centre. Teikiau psichologines konsultacijas VU studentams ir darbuotojams.

 • Nuo 2014 liepos mėn. iki 2015 liepos mėn buvau lektorė projekte „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“, kurį vykdė VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras.

 • Nuo 2012 lapkričio mėn. iki 2015 sausio mėn. dirbau VšĮ Psichologinių konsultacijų centre. Teikiau individulias psichologines konsultacijas suaugusiems.

 • 2004 – 2014 metais  VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre dirbau su psichikos negalią turinčiais žmonėmis: vedžiau  grupes (streso įveikos, psichoedukacijos, psichologinių gebėjimų stiprinimo, emocinės paramos ir kt.), teikiau individualias psichologines konsultacijas, atlikau psichologinį vertinimą.

 • 2012 metais rugsėjo – gruodžio mėn. konsultavau UAB OMNITEL darbuotojus.

 • ​​​2012 metais gruodžio mėn. buvau lektorė VšĮ Valakupių reabilitacijos centro organizuotuose mokymuose „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, metodikos taikymas ir diegimas“.

 • 2005 – 2009 metais buvau lektorė VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro įgyvendintuose projektuose: „Psichikos negalią turinčių asmenų įtraukimo į darbo rinką motvacijos ugdymas“, „Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Profesinės reabilitacijos centro žmonėms su psichikos negalia darbuotojų mokymai“, „Priešdarbinės reabilitacijos tinklo žmonėms su psichikos neglia išvystymas Lietuvoje“.

 • 2006 – 2007 metais buvau lektorė VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje įgyvendintame EQUAL projekte „Žmonių su psichikos ir proto negalia įdarbinimas“.

 • ​2006 metais vasario – birželio mėn. Lietuvos žmonių su negalia sąjungoje vedžiau psichologinės paramos grupes neįgaliesiems.

 • ​2005 – 2006 metais VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre buvau atsakinga už klientų psichologinį įvertinimą.

 

LPS narys